Snejbjerg Hallerne

Valg til Repræsentantskabet 

I henhold til Snejbjerg Hallens vedtægter, §7 og §9 afholdes blandt bidragydere og beboere i Snejbjerg Skoles eller Engbjergskolens skoledistrikter

Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet.

På valg for en 3-årig periode er:

  • Jan Nørgaard (modtager genvalg)
  • Søren Fløe (ønsker ikke genvalg)
  • Jan Quistorff (ønsker ikke genvalg)

Valget afholdes i Snejbjerg Hallens restaurant

Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 18.00

Har du lyst til at gøre en indsats på dette område så mød op.

M.h.t valgret og valgbarhed henvises til institutionens vedtægter på www.snejbjerghallerne.dk

På repræsentantskabets vegne

John Refshammer

Formand

Et moderne idrætsanlæg med mange muligheder

Snejbjerg Hallerne byder på alle de faciliteter, som forventes af et moderne idrætsanlæg.  Af faciliteter kan bl.a. nævnes springcenter samt et væld af forskellige baner til: håndbold, maks-total håndbold (U10), mini håndbold , badminton, indendørs fodbold, volleyball, floorball, basket, og tennis fordelt på de tre haller, Hal 1, Hal 2, og Hal 3. Desuden forefindes motoriksal og multisal.

Udover beskrivelse af vore faciliteter, finder du naturligvis også informationer om leje af hallerne samt ordensreglement, som skal overholdes af alle brugere/gæster i Snejbjerg Hallerne.