Snejbjerg Hallerne

INFO SKRIVELSE

Bestyrelsen i Snejbjerg Hallerne har besluttet at påbegynde renovering af Hal 1 med start mandag d. 10/12 – 2018.  Fase 1 renoveringen vil primært omhandle maling af spær, beklædning af gavle med Troldtekt & special afdækningsplader på de nederste dele af gavle, samt vandskurring & maling af vægge som vil strække sig over flere uger herunder starten af 2019.

Det nævnte arbejde vil foregå i dagtimerne, og håndværkerne skal dagligt rydde op således det stadig vil være muligt at anvende hallen som normalt, dog vil der i perioder være faser hvor liftudstyr og lign. hjælpemidler vil være en nødvendighed, dette udstyr vil hver aften blive kørt over til siden i et af hallens hjørner uden for bane området så det ikke vil være til gene for brugerne af hallen.

Info fase 2 renovering af Hal 1: Denne renovering vil omhandle udskiftning af Troldtekt i lofterne, el-arbejde vedr. forberedelse af LED belysning & nyt LED belysning, desværre er denne omkostningen større end Snejbjerg Hallerne pt. har økonomi til at iværksætte i samme omgang, hvorfor vi ikke kan melde klart ud hvornår vi forventer dette udført på nuværende tidspunkt, vi taler formentlig nogle år ud i fremtiden, men der vil blive arbejdet på at skaffe midler så det kan udføres så hurtigt som økonomien tillader det.

Mvh Bestyrelsen

 

Et moderne idrætsanlæg med mange muligheder

Snejbjerg Hallerne byder på alle de faciliteter, som forventes af et moderne idrætsanlæg.  Af faciliteter kan bl.a. nævnes springcenter samt et væld af forskellige baner til: håndbold, maks-total håndbold (U10), mini håndbold , badminton, indendørs fodbold, volleyball, floorball, basket, og tennis fordelt på de tre haller, Hal 1, Hal 2, og Hal 3. Desuden forefindes motoriksal og multisal.

Udover beskrivelse af vore faciliteter, finder du naturligvis også informationer om leje af hallerne samt ordensreglement, som skal overholdes af alle brugere/gæster i Snejbjerg Hallerne.